За въпроси и поръчки
0‎878 586 433

Развитие на човешки ресурси

Съобщение

На 01.08.2018 г. успешно приключи проект № BG05M9OP001-1.003-2933-C01 „Нови работни

места в „Медико плюс-1“ ЕООД“ на фирма „Медико плюс-1“ ЕООД с ДБФП BG05M9OP001-1.003-2933-C01.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките

ресурси“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейския социален фонд“

„Медико плюс-1“ ЕООД закупи машини, ДНА и компютри, необходими за обезпечаване на разкритите

нови работни места. По проекта бяха назначени - 2 лица на длъжност „Крояч, текстил“, 5 лица на длъжност

„Шивач“, 1 лице на длъжност „Технолог“, 1 лице на длъжност „Склададжия“, 1 лице на длъжност „Експерт,

маркетинг и реклама“ и 4 лица на длъжност „Специалист,търговия“. Дванадесет от лицата преминаха и през

професионално обучение, което завършиха успешно и получиха Свидетелства за завършена професионална

квалификация или Удостоверения за професионално обучение.

Екипът на „Медико плюс-1“ ЕООД изказва своите благодарности на Европейския Социален Фонд и Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ:

„НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В „МЕДИКО ПЛЮС-1“ ЕООД“ с ДОГОВОР: BG05M9OP001-1.003-2933-C01

 

Съобщение

На 03.04.2017 г. в сградата на „Медико плюс-1“ ЕООД, находяща се на бул. „Цар Борис

ІІІ“, № 168, Бизнес център „Андромеда“, ет. 6, офис 61 в гр. София се проведе

разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти с предмет: „Закупуване и

доставка на специализирано шивашко оборудване:

1.Банциг за кроене – 1 бр.;

2.Електрическа ножица – 1 бр.;

3.Eдноиглова права машина с двоен грайфер – 1 бр.;

4.Едноиглова бутилкова машина с троен транспорт – 1 бр.;

5.Eдноиглова права машина за леки и среднотежки материали – 2 бр.;

6.Двуиглов петконечен оверлог – 1 бр.“

За изпълнител беше избран „Юнуз“ ООД и беше подписан договор BG05M9OP001-

1.003-2933-C01/Su- 04 от дата 27.04.2017 г. , като на 03.05.2017 г. бяха доставени

машините.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И

ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В „МЕДИКО ПЛЮС-1“

ЕООД“ с ДОГОВОР: BG05M9OP001-1.003-2933-C01

 

„Медико Плюс-1” ЕООД оповестява публично, че е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Проект: Нови работни места в „МЕДИКО-ПЛЮС 1” ЕООД, BG05M9OP001-1.003-2933, на стойност 219 375, 56 лева БФП, с основни дейности:

  • Наемане на безработни/или неактивни лица за период от 12 месеца;
  • Професионално обучение на наетите по проекта лица;
  • Закупуване на оборудване, свързано със създаване на нови работни места;
  • Популяризиране на проекта.

Цели и резултати на проекта:

  1. Подобряване на перспективите за заетост на безработни и неактивни младежи, чрез създаване на

устойчиви работни места в сферата на търговията и производството на ортопедични матраци, завивки, възглавници и др.;

  1. Разкриване на 14 нови работни места;
  2. Подписване на трудови договори за 12 месеца с 14 представителя на целевата група;
  3. Създаване на устойчиви работни места, 7 от които ще бъдат запазени 12 месеца след края на проекта;
  4. Получаване на 12 бр. документи за професионално обучение;
  5. Закупуване на оборудване за новооткритите работни места.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител, по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

„Закупуване и доставка на специализирано шивашко оборудване:

1.Банциг за кроене – 1 бр.;
2.Електрическа ножица – 1 бр.;
3.Eдноиглова права машина с двоен грайфер – 1 бр.;
4. Едноиглова бутилкова машина с троен транспорт – 1 бр.;
5. Eдноиглова права машина за леки и среднотежки материали – 2 бр.;
6. Двуиглов петконечен оверлог – 1 бр. “

Сравнение на продукти
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки