• Начало
  • Проект енергийна ефективност

Проект енергийна ефективност

МЕДИКО ПЛЮС-1 ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-6.002-0140-C01 - “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност".

Дата на стартиране: 16.09.2022

Дата на приключване: 16.07.2023

Стойност на бюджета в лева общо: 265  000 лева

Финансиране от ЕС чрез ЕФРР: 132 500 лева

Национално финансиране: 0 лева

Общата цел на Проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-6.002-0140 - възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност. Бенефициент: МЕДИКО ПЛЮС-1 ЕООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕДИКО ПЛЮС-1 ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки