• Начало
  • Проект енергийна ефективност

Проект енергийна ефективност

МЕДИКО ПЛЮС-1 ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-6.002-0140-C01- “ Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

 

Дата на стартиране 

16.09.2022

Дата на приключване

16.07.2023

 

 

Стойност на бюджета в лева:

Общо

265  000 лева

 

Финансиране от ЕС

Чрез ЕФРР 132 500 лева

Национално финансиране

0 лева

 

Общата цел на Проекта е Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-6.002-0140- Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност. ”Бенефициент: " МЕДИКО ПЛЮС-1 ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  " МЕДИКО ПЛЮС-1 ЕООД”и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки